Wywóz odpadów komunalnych

Odbieramy odpady komunalne w pojemnikach od nieruchomości niezamieszkałych (firm, sklepów, biur, instytucji) na terenie Torunia i sąsiednich gmin (Łubianka, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka, Czernikowo, Chełmża i inne)

Działamy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, posiadamy wszelkie wymagane decyzje i zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów oraz umowę z Wysypiskiem Miejskim na ich przyjmowanie. Po podpisaniu umowy podstawiamy swoim zleceniodawcom odpowiednie pojemniki na śmieci do użytkowania na czas trwania umowy bez opłat dzierżawnych. Wywóz śmieci odbywa się wg ustalonego harmonogramu.
 

Pojemniki opróżniane są pojazdami z zabudową bezpylną (tzw. śmieciarki). Pojemniki przeznaczone są do gromadzenia następujących rodzajów odpadów:

  • zmieszanych odpadów komunalnych

  • odpadów z działalności gospodarczej

  • odpadów selektywnie zebranych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale)

  • odpadów zielonych

*Usługa opodatkowana 8% stawką VAT